map

Коефициент на безработица
254

Коефициент на безработица

 

Наети по трудово и служебно правоотношение

 

Наети в обществен и частен сектор

 

Наети по икономически сектори

 

Средна брутна месечна заплата по общини

 

Средна брутна месечна заплата в обществения и в частния сектор по общини

 

Минимална работна заплата като дял от средната брутна заплата в общините